Кратък фирмен профил

Смирнов Консулт ЕАД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1606
ул. Владайска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175441337
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 14.08.2018 
Предмет на дейност: Бизнес консултиране, управление на активи, упражняване на права по франчайз договори, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга търговска дейност.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 232 пъти
[2016: 60, 2015: 27, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 88, 2011: 5, ... ]