Кратък фирмен профил

3 Сикриейтив ООД - София


Контакти

София, 1756
ж.к. Мусагеница, ул. Пловдивско поле 11, вх. 2, ет. 5, ап. 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175330340
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Посредническа дейност по наемане на персонал в българия, организиране на мероприятия, кетеринг, обучение, външно и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, извършване на услуги, както и всички дейности и услуги, незабранени от закона.
 

10.08.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 119 пъти
[2016: 17, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]