Кратък фирмен профил

Истойл Груп АД - Игнатиево


Контакти

Игнатиево, 9143
ул. Илия Димитров 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201042253
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Покупка и производство на стоки с цел продажбата им в първоначален или в преработен вид; търговско представителство и посредничество; вътрешна и външна търговия; транспортна дейност, издателска и рекламна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 758 пъти
[2016: 367, 2015: 47, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 208, 2011: 41, ... ]