Кратък фирмен профил

Инвекс Трейдинг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4030
ул. Пере Тошев 11, Медицински център, кабинет 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201039264
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.03.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговия на едро и на дребно с лекарствени продукти след получаване на лицензия, вносно-износна и външнотърговска дейност;консултантски услуги; търговско представителство и посредничество; рекламна, информационна, импресарска, програмна дейност; сделки с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 1 023 пъти
[2016: 340, 2015: 96, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 371, 2011: 66, ... ]