Кратък фирмен профил

АСИ Главпроект АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Александър Жендов 6, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121008154
Капитал (лв.): 516 269
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройството, инженерна инфраструктура, благоустройство, геодезия, промишлени, селскостопански и граждански сгради, научни изследвания, инженерингова дейност, строителство, търговска дейност, лизинг, услуги, хотелиерство, ресторантьорство, международен и вътрешен туризъм, складова дейност и транспортни услуги, посредничество, агентство и всякаква свързана с това дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортни и туристически услуги, покупко-продажба на недвижими имоти и консултации, отдаване под наем на имоти, оценки на недвижими имоти.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
21.07.2015: 79-годишен бивш военен застреля известния геодезист инж....
16.04.2010: АСИ-Главпроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.04.2009: АСИ-Главпроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: АСИ-Главпроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.04.2008: Съветът на директорите на "АСИ - Главпроект" - АД, София, на...
14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.06.2007: Съветът на директорите на "АСИ - Главпроект" - АД, София, на...
19.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 168 пъти
[2016: 233, 2015: 130, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 188, 2011: 134, ... ]