Кратък фирмен профил

М Сат Кейбъл ЕАД - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103131746
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.03.2018 
Предмет на дейност: Изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни системи за радио- и телевизионни сигнали, предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителни мрежи.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
24.08.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
23.08.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
10.08.2018: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
20.07.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
03.07.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
02.07.2018: В БФБ-София АД е постъпило уведомление от М САТ Кейбъл ЕАД-София...
05.06.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
30.05.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
30.05.2018: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) На основание чл. 73, ал. 2 във...
21.05.2018: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 276 пъти
[2016: 151, 2015: 70, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 307, 2011: 149, ... ]