Кратък фирмен профил

Щаткрафт Саут Ийст Юръп ЕООД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Три уши 10, офис 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175088271
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия
Предмет на дейност: Продажба и закупуване на електричество, газ и емисионни сертификати, също както и всички дейности във връзка с гореизброеното, както и всички други дейности, незабранени от законодателството.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 462 пъти
[2016: 184, 2015: 36, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 167, 2011: 6, ... ]