Кратък фирмен профил

Булстоун ЕООД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Христо Ботев 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106617486
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Предмет на дейност: Добив, обработка и търговия със скално-облицовъчни и строителни материали, строително-ремонтни работи, посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, реклама, търговия, лизинг, както и всички незабранени от закона дейности.
 

06.04.2012: „Магстрой” ООД получи концесия за добив на строителни материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 174 пъти
[2016: 71, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]