Кратък фирмен профил

Хелиос 2002 ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Александър Стамболийски 35, офис 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115898566
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Консултантски услуги, производство и търговия на едро и дребно с месо и месни продукти в страната и чужбина, продажба на алкоxол, производните му спиртни напитки и цигари /след съответното разрешение/, посреднически услуги при информиране и наемане на работа в страната и чужбина /след получаване на разрешение/, обучение за професионална квалификация с цел реализиране на доxоди в чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова, лизингова, търговска, xотелиерска, ресторантъорство, реекспорт, туризъм, извършване на проектантски услуги, брокерски услуги, ремонтна дейност и строителство, извършване на дейности, разрешени от закона и предоставяне на услуги, разрешени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 155 пъти
[2016: 46, 2015: 12, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 61, 2011: 1, ... ]