Кратък фирмен профил

Ербауер ЕООД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Славянска No 6, вх. А, ет. 4, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118582687
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Почистване, възстановяване и подобни дейности
Предмет на дейност: Проектиране, инвестиране и строителство, поддържане на зелени площи и площадки, комунална дейност, посредничество за покупка и продажба на недвижимо и движимо имущество, таксиметрови превози, комисионна търговия, производство и продажба на хранителни и сладкарски изделия, продажба на безалкохолни и алкохолни напитки, както и всички други сделки и услуги незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.