Кратък фирмен профил

Ърбански ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
кв. Акации, ул. Ангел Кънчев 18, вх. 1, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102859702
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Производство на дамско, мъжко и детско облекло; търговия на едро и дребно с облекло; търговия на едро и дребно с текстил и текстилни изделия; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; търговия с цигари и спиртни напитки; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантъорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.
 

Не са достъпни новини.