Кратък фирмен профил

Ес Пи Ем Ин АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Мармарлийска 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201127508
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 27.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка, строителство и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел тяхната продажба, отдаване под наем или предоставяне за ползване на трети лица; управление на недвижими имоти; туристическа и хотелиерска дейност; рекламни и информационни услуги; търговско представителско и посредничество; лицензионни сделки; търговия; други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.