Кратък фирмен профил

Хъдзън 2010 АД - Варна


Контакти

Варна, 9010
ж.к. Приморски парк, комплекс Хоризонт, пл. 3, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201100607
Капитал (лв.): 2 190 160
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 20.01.2019 
Предмет на дейност: Извършването в страната и чужбина на покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, поддръжка на сгради; управление на недвижима собственост; строителни и строително-ремонтни услуги; внос и търговия с мотоциклети и мотопеди и резервни части за тях; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги.
 

Не са достъпни новини.