Кратък фирмен профил

И М С Продакшън АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Сребърна 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201096728
Капитал (лв.): 1 658 853
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 28.12.2012 
Предмет на дейност: Графичен дизайн, уеб-дизайн, информационно обслужване, дистрибуция на телевизионни формати, продукции, филми и софтуери, консултантска дейност, външна и вътрешна търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки и стоки за бита, хотелиерство и ресторантъорство, посредничество, агенство и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, научноизследователска и развойна дейност, издателска дейност и полиграфически услуги, рекламна, информационна и програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, в т.ч. с права, патенти, търговски марки, лицензии, ноу-хау, както всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

05.10.2010: И М С Продакшън АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
16.06.2010: И М С Продакшън АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати