Кратък фирмен профил

Щерн Енд Ко ЕООД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 79, ет. 1, ап. А3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130309007
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на месни продукти, вкл. от домашни птици
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Проучване и разработване на минерални и други суровини, добив и преработка на минерални и други суровини, производство на минерални и други суровини за промишлеността, създаване на теxнологии за използване на продуктите, производство, изкупуване, преработка, съхраниение и реализация на селскостопанска продукция, всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

13.01.2016: Мария Георгиева Цветкова, съпруга на задържания и обвинен заедно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати