Кратък фирмен профил

Етик Финанс АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Христо Ботев 27 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201164403
Капитал (лв.): 9 595 108
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.12.2020 
Предмет на дейност: Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
06.08.2020: Етик Финанс АД (A4F) Поради отписване като публично дружество...
06.08.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
06.08.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
06.08.2020: Комисията по финансов надзор взе решение за отписване на „Етик...
17.07.2020: Етик Финанс АД (A4F) На проведено редовно ОСА от 15.07.2020 г....
12.06.2020: Етик Финанс АД (A4F) В БФБ АД са постъпили материали за...
26.03.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
26.03.2020: Етик Финанс АД-Пловдив (A4F) На основание чл. 75, ал. 6 от Част...
09.03.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
05.03.2020: Етик Финанс АД-Пловдив (A4F) На основание чл. 75, ал. 2 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати