Кратък фирмен профил

Мебелпластдизайн ООД - София


Контакти

София, 1612
бул. Цар Борис ІІІ №74, вх. Б, ет. 3, ап. 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121478442
Капитал (лв.): 5 100
 
 
 

Отрасъл: Производство на кухненски мебели, без столове
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско предствителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантъорство, хотелиерство, рекламна дейност, всички други търговски сделки, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.