Кратък фирмен профил

СО2 - Пловдив ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Славянски 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123553153
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, превозни сделки - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, комисионни и спедиционни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставяне на други услуги, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия със сгъстени и втечнени газове /след разрешение по законоустановения ред/, външноикономически сделки, търговия със спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия /след лицензиране/, а така също извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение.
 

Не са достъпни новини.