Кратък фирмен профил

Димекслифт Груп АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Кукленски път, производствена база Димекс
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201204495
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Общи събрания: Последно - 23.06.2017  Предстоящо - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия с кари, автомобили, комплектация и резервни части за тях, сервиз и техническа консултация, маркетингова и инженерингова дейност в областта на каростроенето и автомобилостроенето, даване под наем на кари и автомобили, посредническа, комисионерска и рекламна дейност у нас и в чужбина, внос, износ на други стоки, инспекционен контрол на машини и съоръжения, производство на хранителни, промишлени стоки и стоки за бита, извършване на всякакви услуги за населението и фирми, представителство на наши и чужди фирми у нас и в чужбина механична обработка на детайли за производство на мото и електрокари, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
 

11.08.2010: Димекслифт Груп АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати