Кратък фирмен профил

Ийст лайн шип мениджмънт АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1138
бул. Цариградско шосе 48-50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201203799
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, плавателни съдове и въздухоплавателни средства
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Търговско корабоплаване и свързаните с него посреднически дейности, агентиране на плавателни съдове, наемане и пренаемане на плавателни съдове, включително за спортни и развлекателни дейности, чартъри, стопанисване и експлоатация на морски съоръжения и плавателни съдове, търговия и услуги, свързани с търговското корабоплаване, услуги по ремонт и поддръжка на плавателни съдове, представителство и посредничество, покупко-продажба на плавателни съдове, лизинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена на действащото законодателство.
 

08.09.2010: Ийст лайн шип мениджмънт АД - София свиква Извънредно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати