Кратък фирмен профил

А енд Ко ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Любен Каравелов 46
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102813555
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на тръбопроводни инсталации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Строително-ремонтни работи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, импорт, експорт, реекспорт, сделки в областта на вътрешния и международен туризъм, ресторантъорство, xотелиерство, туристическо агентство и туроператорски сделки, рекламни и рекламно-информационни сделки, сделки в областта на вътрешния и международен транспорт на физически лица и товари, и в таксиметровия транспорт.
 

Не са достъпни новини.