Кратък фирмен профил

М 2 Дизайн ЕООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Орел 2, ет. 5, ап. 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175357355
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Предмет на дейност: Търговска дейност, внос и износ на стоки и услуги, представителство и посредническа и комисионерска дейност, маркетинг, отдаване под наем и наемане за ползване на недвижими имоти, консултантска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.