Кратък фирмен профил

Глобал ЕООД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Южна 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126547878
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, бартерни сделки, външно търговска дейност, внос, износ, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юредически лица в страната и чужбина, всякакви други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.