Кратък фирмен профил

Еко Енерджи ЕООД - Граф Игнатиево


Контакти

Граф Игнатиево, 4198
община Марица
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115537427
Капитал (лв.): 255 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия с билки, подправки, плодове и зеленчуци, както и производство на сушени продукти от тях, търговска, посредническа, складова, спедиторска, хотелиерска, туристическа, ресторантъорска, рекламна, информационна дейности. търговско посредничество, посредничество при сделки с недвижими имоти. външнотърговска дейност. покупко- продажба на стоки. изграждане, подръжка и експлоатация на малки водно - електрически централи, производство на електрическа енергия от малки водно - електрически централи, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.
 

Не са достъпни новини.