Кратък фирмен профил

Лигнум България ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Николаевска 12, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117614776
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Лицензи и сертификати:  Сертификат FSC
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска и горска продукция, преработка, съхранение и реализацията й, и предоставяне на услуги във връзка с това; търговска дейност на едро и дребно, внос, износ; други дейности и услуги, незабранени от закона
 

19.02.2018: Община Павликени завежда иск срещу „Лигнум Холдинг“ АД Община...
13.02.2018: Немска пирамида завлече с хиляди общините в Павликени и...
03.10.2016: Община Павликени печели по 26 лв. на декар от наем на земите...
18.06.2014: Германци създадоха 300 дка плантации с черница, акация и орех в...
26.03.2014: Германци създават горски плантации край Разград Германска...
01.07.2013: Германци ще произвеждат дървесина за яхти до Павликени В...
27.06.2013: В павликенското село Сломер ще произвеждат фина дървесина за...
07.01.2013: Германска фирма, специализирана в отглеждането на бързорастящи...
11.01.2012: Община Свищов и германската компания “Лигнум Холдинг” чрез...
21.09.2011: Мощният германски холдинг “Лигнум” подписа вчера договор с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати