Кратък фирмен профил

Д Транс АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Сан Стефано No 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201374526
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 29.11.2019 
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия със стоки и услуги в страната и чужбина; производство и пласмент на текстилни изделия и стоки от всякакъв вид; търговско представителство и посредничество; комисионна и складова дейност; спедиционни и транспортни услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги /след издаване на лиценз/; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба /след издаване на лиценз/.
 

Не са достъпни новини.