Кратък фирмен профил

Пролет ЕООД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Антон Стоянов 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124641656
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други хранителни продукти
Предмет на дейност: Вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия с промишлени, xранителни, селскостопански стоки, комисионни и превозни сделки, лицензионни сделки, xотелиерски, ресторантъорски, туристически услуги, туроператорска дейност, рекламна, информациона, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски и финансово-счетоводни услуги, фризъорство и козметични услуги, лечебен масаж, търговия със злато и благородни метали, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

07.08.2014: Подадени проектни предложения - 152, одобрени - 52. Общ размер...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати