Кратък фирмен профил

Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 1 ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1729
ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131576194
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 19.03.2018 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантъорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг. дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
 

Не са достъпни новини.