Кратък фирмен профил

Ърбън Сълушънс България ООД - София


Контакти

София, 1421
ул. Кожух планина 7, вх. А, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175133058
Капитал (лв.): 20 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Проектиране, инсталация, управление и поддръжка на: комерсиални и жилищни напоителни системи, чешми, фонтани, детски и игрални площадки, градинска украса, търговия и производство на стоки за бита, промишлени изделия и хранителни стоки, внос, износ, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, туризъм, хотелиерство, ресторантъорство, строителна и ремонтна дейност, продуцентство, реклама, издателство и всякаква друга дейност незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.