Кратък фирмен профил

Щеревстрой ООД - Смолян [Несъстоятелност]


Контакти

Смолян, 4700
бул. България 9, бл. Изчислителен център, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120557933
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.12.2017 
Предмет на дейност: Ниско и високо промишлено, гражданско, хидротехническо, хидроенергийно, пътно и друго строителство, добив и обработка на скални и инертни материали, производство и продажба на арматурни заготовки, варови и бетонови разтвори и изделия, търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всякакви незабранени от закона стоки; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, включително вътрешни и международни товарни и пътнически автомобилни превози, всяка друга дейнос незабранена от закона, дружеството ще осъществява дейността си в страната, чужбина, включително в свободните безмитни зони.
 

Не са достъпни новини.