Кратък фирмен профил

Фреш Директ ООД - София


Контакти

София, 1715
бул. Александър Малинов 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200814218
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други хранителни продукти
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, разкриване и управление на търговски обекти, строителна и ремонтна дейност, транспортна дейност, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.
 

11.01.2010: За търговците на храни и напитки в по-високите ценови сегменти...
08.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.11.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати