Кратък фирмен профил

Ермаска ООД - Оризаре


Контакти

Оризаре, 8227
Мелница Оризаре 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102873748
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, xотелиерство и ресторантъорство, бартерни сделки, туроператорски и турагентски услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.