Кратък фирмен профил

Натурал Фууд ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул.Белград 8, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115757505
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
Предмет на дейност: Търговия и производство на xрани, плодове, зеленчуци и всякакви промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препордаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, превоз на товари в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всяка друга дейност и услуги, незабранени от закон.
 

Не са достъпни новини.