Кратък фирмен профил

Интегрирани пътни системи Асвалти ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1618
ж.к. Красно село, бл. 199, ет. 1, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175217595
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 17.01.2018 
Предмет на дейност: Вътрещно и външно търговска дейност, внос, износ и реекспорт, производство и търговия с стоки, хотелиерство и рестъорантъорство, посредничество и представителство /без процесуално/ на местнни и чуждестранни лица, консултантска дейност ивсякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
20.06.2014: Пропадащият път за Маказа е изграден от компания на така нар....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати