Кратък фирмен профил

Россбултранс АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Ген. Гурко 13, вх. А, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201492325
Капитал (лв.): 62 500
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на средства за воден транспорт, без екипаж
Общи събрания: Последно - 15.03.2019 
Предмет на дейност: Линейно агентиране; корабно агентиране; жп транспорт; жп спедиция; автотранспорт; спедиция на автотранспорт; пристанищна спедиция и спедиция на морски транспорт; митническо агентиране; корабен брокераж и чартъринг; логистика и мулти-модален транспорт; корабостроителна и кораборемонтна дейност; управление на корабен тонаж и корабен мениджмънт; наемане и отдаване под наем на кораби и корабен тонаж; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; извършване на независими инспекции, сървеи и одити в областта на корабоплаването; посредничество при застраховане, включително на хора, товари при транспортиране и морски съдове; комисионна и лизингова дейност; стоков контрол; консултантски и маркетингови услуги; товаро-разтоварни и претоварни операции; складиране и съхранение; митническо складиране; антрепозитно складиране; временно складиране; вътрешно и външнотърговска дейност; импорт, експорт и ре-експорт на стоки и суровини; търговско представителство, посредничество, агентство и юридическо представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; организиране на курсове и школи; покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; сделки с интелектуална собственост по надлежния ред; хотелиерство, ресторантъорство; както и всяка друга дейност която не е забранена със закон след надлежно разрешение и/или лицензиране на дейностите за които се изисква.
 

Не са достъпни новини.