Кратък фирмен профил

С И Х ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Райно Попович 6, партерен етаж офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813197153
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Предмет на дейност: Строителство и проектиране на сгради, предприемачество, реставрация и консервация на паметниците културата, отдаване на недвижими имоти и движимости под наем, лизингова дейност, търговска и външнотърговска дейност, производство на стоки за бита, битови услуги, транспортна и спедиторска дейност, рекламна и издателска дейност, мениджмънт и консултинг, туризъм, хотелиерство и ресторпантъорство, търговско представителство и посредничество.
 

Не са достъпни новини.