Кратък фирмен профил

Национал 7 ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ген. Гурко 76, вх.Б, ет.4, ап.29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130134771
Капитал (лв.): 930 310
 
 
 

Отрасъл: Питейни заведения
Предмет на дейност: Производство на други изделия от дървен материал, производство на изделия от корк, слама, и материали за плетене, вътрешна и външна търговия, посредническа консултантска дейност, продажба на стоки от собствено производство, външно търговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни и спедиционни, сделки, превозни сдеки в страната и чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, инфрмационни, услуги, увеселителна и развлекателна дейност, както и всякаква друга дейнст, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.