Кратък фирмен профил

Порт палас ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. България 97
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160137129
Капитал (лв.): 3 086 570
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Предмет на дейност: Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт, търговско представителство, посредничество и агенство, транспортна, спедиторска, инженерингова, строителна, рекламна и туристическа дейност, хотелиерство и ресторантъорство, сделки на разпореждане и управление с недвижими имоти, производство на хранителни, селскостопански и промишлени стоки, както и всички други дейности, позволени от законите в република българия.
 

11.10.2018: В изключително темпо и без мотиви правителството отпусна 43.2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати