Кратък фирмен профил

Симат АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6400
кв. Вулкан
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126014905
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от бетон за строителството
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на строителни материали и изделия, строителни услуги в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, инженерингова дейност, търговско посредничество и представителство.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
26.02.2010: Симат АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Симат АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Симат АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.02.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.05.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 192,...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Симат" - АД, Димитровград, на...
18.08.2006: Съветът на директорите на "Симат" - АД, Димитровград, на...
06.06.2006: Съветът на директорите на "Симат" - АД, Димитровград, на...
25.04.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 650 пъти
[2016: 239, 2015: 102, 2014: 100, 2013: 200, 2012: 352, 2011: 208, ... ]