Кратък фирмен профил

Дезинфекционна станция Бургас ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж.к. "Зорница", Административна сграда №51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200247611
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Сделки свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация (ДДД) оказване на консултации по проблемите свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация, обучение и квалификация на кадри за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация, производство и продажба на дезинфекционни препарати и формулации, механични и технически пособия за дезинфекция и дератизация.
 

04.01.2013: Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати