Кратък фирмен профил

Балкан пропърти груп АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Пряпорец 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201667432
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 20.05.2019 
Предмет на дейност: Производствена, търговска, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.