Кратък фирмен профил

Тайм Трейдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Твърдишки проход 37, ет. 6, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201793428
Капитал (лв.): 450 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 17.07.2018 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.