Кратък фирмен профил

Арома риъл естейт АД - София


Контакти

София, 1271
ул. Кирил Благоев 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201811068
Капитал (лв.): 3 098 360
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Стопанисване и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
27.06.2017: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) На проведено редовно ОСА от...
11.05.2017: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ-София АД са постъпили...
09.05.2017: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) Съветът на директорите на...
03.05.2017: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ-София АД са постъпили...
29.06.2016: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) На проведено ОСА от 27.06.2016...
19.05.2016: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ-София АД са постъпили...
14.04.2016: Собствениците на 2,99% от капитала на Арома Риъл Естейт са...
16.03.2016: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно търгово...
14.03.2016: КФН пусна търговото за Арома Риъл Естейт АД, но спря това за...
04.01.2016: Новата търгова цена за Арома Риъл Естейт е по-ниска Поредното...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати