Кратък фирмен профил

Български фонд за дялово инвестиране АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Г.С.Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201814769
Капитал (лв.): 8 771 006
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
18.06.2019: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
27.05.2019: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
19.04.2019: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ АД са...
18.01.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
17.01.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
28.12.2018: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В...
03.12.2018: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 6.12.2018 г....
07.11.2018: Във връзка с решение на извънредно ОСА от 10.04.2018 г. и...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
26.06.2018: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати