Кратък фирмен профил

Български фонд за дялово инвестиране АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Г.С.Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201814769
Капитал (лв.): 3 325 006
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 25.08.2017  Предстоящо - 10.04.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
08.03.2018: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ-София...
29.08.2017: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
21.07.2017: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ-София...
12.06.2017: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
19.05.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
18.05.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
10.05.2017: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ-София...
21.04.2017: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ-София...
20.04.2017: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ-София...
27.03.2017: БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 29.03.2017 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати