Кратък фирмен профил

Хлебозавод Велико Търново АД - Велико Търново [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Велико Търново, 5000
местност Дълга лъка
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201852905
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Общи събрания: Последно - 19.02.2018 
Предмет на дейност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия със същите, включително в собствени фирмени магазини, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително осъществяване на разносна търговия, покупка на ценни книжа с цел препродажба; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности, незабранени със закон. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 

07.11.2017: Съдия-изпълнител продава най-стария хлебозавод във Велико...
11.07.2017: Хлебозаводът във Велико Търново фалира, общината така и не си...
18.01.2017: Винарна въвлече в огромен дълг и хлебозавода в областния град...
09.05.2014: Комисията за защита на конкуренцията санкционира един от...
04.12.2013: Комисията за защита на конкуренцията глоби с 2240 лева ЕТ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати