Кратък фирмен профил

Про синема продакшън АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Георг Вашингтон 24, ет. 3, ап. офис 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201975797
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кино- и видеофилми
Общи събрания: Последно - 29.05.2015 
Предмет на дейност: Снимачни услуги в областа на филмопроизводството, включително отдаване на операторска и осветителна техника под наем, рекламна, информационна, софтуерна, комисионна, спедиционна, консултантска, складова, туристическа, лизингова дейност, хотелиерство и ресторантъорство, външно и вътрешнотърговска дейност, транспортна дейност в страната и чужбина със собствени или наети превозни средства, както и всички видове дейности незабранени от закона
 

Не са достъпни новини.