Кратък фирмен профил

Берко България ЕООД - Априлци - Лч


Контакти

Априлци - Лч, 5641
жк Златна река, ул. Стара планина 58
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200272109
Капитал (лв.): 780 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини за добива и строителството
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопански и промишлени машини и съоражения и техните компоненти и резервни части, по - специално резервни части, носещи части за гъсенични машини и системи за шасита, и пряка или непряко осъществяване на всякакви допълнителни, помощни, спомагателни и сходни с това дейности, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.