Кратък фирмен профил

Виб трейд груп АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
бул. Генерал Скобелев 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202096791
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижим имоти, производствена, търговска, консултантска, комисионна, складова, спедиторска, транспортна, хотелиерска, рекламна, информационна дейности. търговско посредничество, търговско представителство, посредничество при сделки с недвижими имоти. външно-търговска дейност. покупко-продажба на стоки, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.”
 

Не са достъпни новини.