Кратък фирмен профил

БСТ Тръст АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Алцеко 16, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202112562
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 22.04.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, замяна или отдаване под наем, посредничество при сделки с недвижими имоти; проектантска, строителна, издателска, рекламна, туристическа, транспортно-спедиторска, хотелиерска дейност; сделки с обекти на интелектуалната собственост, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.