Кратък фирмен профил

Сек БГ АД - Близнаци - Вн


Контакти

Близнаци - Вн, 9132
к.к. Камчия, ресторант Камчийска лилия
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202178231
Капитал (лв.): 1 400 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 20.06.2018 
Предмет на дейност: 1. производство и продажба на стоки и услуги. внос и износ. 2. комисионни, спедиционни и превозни сделки. 3. проектиране, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти. 4. консултанстска дейност. предоставяне на туристически услуги - хотелиерство, ресторантъорство и туроператорска дейност / след получаване на лицинз/. извършване на рекламни, информационни и други услуги. 6. търговско представителство и посредничество.
 

17.11.2015: Офшорки разпродават над 300 000 декара ниви, за да избегнат...
16.11.2015: Ако санкциите започнат да се налагат от областните управители,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати